Nettsiden ble lansert i dag tidlig og skal gjøre det lettere å melde fra om dårlige veier og fortau.

Meldingene blir sendt videre til riktig etat eller kommune.

I Bergen har folk rapportert om alt fra henslengte gjerde, manglende merking av sykkelfelt og hull i veien.