ENDRET KJØNN: Nesten 2000 personer har endret juridisk kjønn siden dette ble tillatt i 2016.
ENDRET KJØNN: Nesten 2000 personer har endret juridisk kjønn siden dette ble tillatt i 2016. Foto: Shutterstock
  • 17.11.22
    Nesten 2000 kjønnsendringer siden 2016
    0 min
  • 30.11.22
    1963 kjønnsskifter
    0 min
1.963 personer har endret juridisk kjønn siden dette ble tillatt i 2016.

Det viser tall P4-nyhetene har innhentet fra Skatteetaten.

Cirka 1000 personer har endret fra kvinne til mann, og rundt 900 endret kjønn fra mann til kvinne, oppgir etaten.

- At det er så mange som har benyttet seg av muligheten tenker jeg viser at dette var en helt riktig lovendring som tar på alvor de utfordringene som mange står i, sier leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Høyres Tone Trøen.

Lovendring fra 2016
Loven om endring av juridisk kjønn ble vedtatt av Stortinget 6. juni 2016 og trådte i kraft fra 1. juli samme år. Den ble støttet av Høyre, Frp, Arbeiderpartiet, Venstre, SV og MDG.

Loven tillater at alle over 16 år kan søke om og få endret personnummer og kjønnsstatus i Folkeregisteret. Dette gjøres basert på egen opplevelse av kjønn og kjønnsidentitet. Også barn mellom seks og 16 år kan søke om å få endret juridisk kjønn, da sammen med sine foreldre. Før lovendringen måtte man få bekreftet at en var sterilisert for å bli registrert som et annet kjønn i Folkeregisteret.

- Tallene viser at transpersoner og andre som opplever kjønnsinkongruens er en liten gruppe. 2000 personer harmonerer ikke med den skremselspropagandaen noen kom med om at noen ville skifte kjønn nærmest for skøy, sier leder i foreningen Fri, Inge Alexander Gjestvang.

Mange unge
Flertallet av de som har skiftet juridisk kjønn er unge mennesker. 479 er under 18 år. 1166 personer er mellom 18 og 29 år, viser tallene.

- Det er en logikk her i hvem som vokser opp og er klar over at dette er en mulighet kontra de som har levd et langt liv og har tenkt at dette ikke er en mulighet, mener Gjestvang.

Har skiftet kjønn flere ganger
Cirka 50 personer har byttet juridisk kjønn mer enn en gang, ifølge tallene P4-nyhetene har fått av Skatteetaten.

- Jeg tror vi må anerkjenne at dette er vanskelig for mange. Da synes jeg vi skal gjøre de hindringene så små som mulig og det mener jeg vi gjorde med den lovendringen, sier Trøen i helsekomiteen.


Under 18 år (0-17):

479

18 – 29:

1166

30-39:

204

40-59

114


 


Fylke

Antall

Oslo

374

Rogaland

143

Møre og Romsdal

91

Nordland

72

Viken

384

Innlandet

126

Vestfold og Telemark

155

Agder

120

Vestland

199

Trøndelag

184

Troms og Finnmark

83