Det blir stadig vanskeligere å få tak i kontanter i flere norske kommuner
Det blir stadig vanskeligere å få tak i kontanter i flere norske kommuner Foto: Shutterstock
0:00 | 0:47
I 20 norske kommuner er det nå umulig å ta ut kontanter.

Hverken minibank, bank i butikk eller en bankfilial er nå tilgjengelig i disse kommunene, viser en oversikt fra Finanstilsynet. Til sammenligning hadde samtlige kommuner et slikt tilbud i 2018.

Kan ta ut når man handler 
Eneste mulighet for kontantuttak er dermed å be om å kunne ta ut over disken i dagligvarebutikker. 

Der ligger i følge Finanstilsynet normalt grensen på 1500-2000 kroner mot 9900 kroner i minibanker. Butikker kan heller ikke ta i mot kontantinnskudd. 

Men det kan være lovstridig. Direktør i Finanstilsynets avdeling for digitalisering og analysefinanstilsynet Per Mathis Kongsrud, sier bankene nemlig har en plikt til å tilby såkalte kontanttjenester:


- I finansforetakloven heter det at "Banker skal i samsvar med kundenes forventninger og behov, motta kontanter fra kundene og gjøre innskudd tilgjengelig for kundene i form av kontanter", at flere kommuner ikke har kontanttjenester kan bety at bankene ikke overholder denne plikten, sier Kongsrud. 

I et ferskt høringsnotat skriver Finanstilsynet at de ønsker å gjøre denne plikten enda tydeligere i lovteksten. 

- Ettersom nå stadig færre bruker kontanttjenester, opplever vi at flere banker mener de ikke har en plikt til å tilby dette. Det inntrykket vil vi endre på, sier Kongsrud. 

Ifølge Finanstilsynet utgjorde kontanter i underkant av fire prosent av alle betalinger i 2020. 

Særlig eldre sliter 

Blant kommunene der det ikke lenger er mulig å ta ut kontanter er Bardu i Troms og Finnmark. Ordfører Toralf Heimdal sier særlig mange eldre i kommunen sliter med det dårlige tilbudet. 

- Vi merker det særlig rundt høytider som for eksempel konfirmasjoner at mange savner dette tilbudet. Flere eldre er heller ikke godt kjent med digitale løsninger som Vipps noe som gjør situasjonen ekstra vanskelig, sier ordføreren. 

Heimdal sier han forstår at bankene ønsker å digitalisere mest mulig, men: 

- Det er over 3000 innbyggere bare i tettstedet Setermoen, det burde være mulig å tilby denne type tjenester på en så stor plass, sier Heimdal.