0:00 | 0:53
200.775 nordmenn var registrert med nedsatt arbeidsevne ved utgangen av mars i år.

Det er i overkant av 6.000 flere enn ett år tidligere og hele 17.000 flere enn på samme tid i 2020.

Sykdom og sosiale utfordringer
Ifølge Nav er det snakk om personer som på grunn av sykdom, skade eller andre forhold har behov for ekstra oppfølging fra Nav, for å få jobb eller beholde en jobb.

-  Mange er syke, mens andre kanskje har sosiale utfordringer som gjør det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet og som derfor trenger tettere oppfølging fra oss, sier statistikksjef i Nav, Ulf Andersen, til P4-nyhetene.

De fleste kommer tilbake i arbeid, men trenger lenger tid og er tilknyttet Nav over lengre tid og får ofte medisinsk behandling samtidig. Antallet med nedsatt arbeidsevne falt jevn fra 2011 til 2019. Men under pandemien snudde trenden brått.

- Når ledigheten stiger sånn, øker som oftest også antallet som defineres av oss til å ha nedsatt arbeidsevne. De er på mange måter i samme situasjon, de står utenfor arbeidslivet, sier Andersen.

For med økt ledighet øker også bruken av Navs helserelaterte ytelser, mens bruken går ned når ledigheten går ned.

Tror det vil snu
LO-sjef Peggy Hessen Følsvik sier det er ekstremt viktig de som har falt utenfor får hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet.

- Det vi vet virker er individuell oppfølging. At Nav har nok ressurser til å følge opp hver enkelt og lage løp som er tilpasset den enkelte, sier Følsvik til P4-nyhetene.

Hun mener vi akkurat nå har veldige gode muligheter til å inkludere flere i arbeidslivet, fordi norsk økonomi går godt, det er veldig lav arbeidsledighet og stort behov for folk ute i bedriftene.

Andersen i Nav mener det samme. Han tror og håper på bedring nå.

- Det er et veldig stramt arbeidsmarked, og det gir flere muligheter for å returnere til arbeid, også for de med nedsatt arbeidsevne, sier han.

- Hvis vi ikke klarer å inkludere flere mennesker som står på utsiden av arbeidslivet nå, så vet jeg ikke når vi skal klare det.

Flere kanaler