PROTESTER: I høst demonstrerte bompengemotstandere mot den planlagte bomringen i Fredrikstad.
PROTESTER: I høst demonstrerte bompengemotstandere mot den planlagte bomringen i Fredrikstad. Foto: NTB scanpix
0:00 | 1:05
2019 blir et stort bompengeår. Hele åtte nye bompengeprosjekter innføres i løpet av året og i tillegg kommer det 54 nye bomstasjoner i Oslo.

- 2018 var et dyrt bompengeår for bilister og 2019 blir ikke bedre, snarere tvert i mot, sier kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste.

Bomstasjoner i mange fylker
Som en del av bymiljøpakkene blir det innført bompenger i Nedre Glomma-regionen og det kommer flere bomstasjoner i Bergen. 

I tillegg skal det kreves inn bompenger på E18 mellom Tvedestrand og Arendal, E6 mellom Kolomoen og Moelv, E134 i Buskerud, Ryfast i Rogaland, Fylkesvei 17 i Steinkjer, og det innføres bompenger i 2019/2020 på E18 mellom Rugtvedt og Dørdal i Telemark.

- Politikerne vedtar store vei- og kollektivprosjekter men de prioriterer ikke penger til å betale hele regningen men sender den til de som er avhengige av bilen i hverdagen, sier Ryste.

Venter flere protester
I Rogaland protesterte folk mot bompengene som ble innført på Nord-Jæren i oktober. Det har også vært protester i Oslo, Bergen og Fredrikstad.

- Folk sier at nok er nok, det skjer fordi vi har passert en grense for hva folk synes er greit å betale i bompenger. Dette vil det bli mer av og NAF mener politikerne både i regjeringen og lokalt bør lytte til disse protestene, sier Ryste.

I 2018 betalte hver bilist i gjennomsnitt 4300 kroner i bompenger i året, viser tall fra Vegdirektoratet.

- Det er lett å forstå at folk blir frustrert over et bompengenivå som de synes er for høyt, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Lavere bompengeandel
Dale sier staten nå bruker mer penger på å finansiere nye veier og at bompengeandelen har gått ned.

- I Nasjonal transportplan har vi redusert bompengeandelen i nye prosjekter fra 40 til 28. Det betyr at det blir færre bompenger for hver statlig brukte krone i årene framover, sier statsråden.

Men selv om bompengeandelen er lavere blir det mer bompenger å betale for norske bilister.

- Vi skal bygge mye mer vei og det betyr at det blir noe mer bompenger enkelte steder i landet, men til sjuende og sist betyr det bedre standard på veinettet vårt, sier statsråden.