Hvert år gjennomføres det flere tusen innenlands flyvninger med helikopter fra kommersielle aktører.
Hvert år gjennomføres det flere tusen innenlands flyvninger med helikopter fra kommersielle aktører. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:48
Det flys stadig mer med innenlands helikopter i Norge - og siden 2010 har 22 av disse flyvningene endt i en ulykke. 

Tall P4-nyhetene har hentet fra Luftfartstilsynet viser at sju av disse ulykkene har fått fatale konsekvenser, hvor mennesker har mistet livet. 

Senest denne uka døde et ektepar i 60-årene i en helikopterstyrt i Verdal.

Likevel skjer dette kun i de færreste tilfeller, ifølge Luftfartstilsynet. 

Ulykkesfrekvensen går ned

Fra 2010 til 2021 har det blitt gjennomført 2.319.198 landinger med innlands helikopter. Tallet har økt for hvert eneste år, med nesten 200.000 flyvninger bare i fjor. 

- Men ulykkesfrekvensen har de siste årene gått ned, sier Svein Johan Pedersen, avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet.

De hadde et mål om færre en én ulykke per 100.000 landing innen 2021. Resultatet ble 0,6 ulykker per 100.000 landing.

- Så det målet vi hadde satt ble oppnådd med god margin. Men så er det som vi erfarer at dessverre så forekommer det fatale ulykker der en eller flere personer har omkom, sier Pedersen. 

Granskes nøye

Siden 2015 har kun to ulykker endt med dødsfall. Alle slike ulykker blir gransket nøye av Statens Havarikommisjon. 

Kåre Halvorsen, avdleingsdirektør for luftfart, sier årsakene gjerne varierer, og vil ikke gå nærmere inn på hver enkelt hendelse. 

- Men de granskes for å bidra til at sikkerheten skal bli stadig bedre. Så enhver ulykke blir jo da gjenstand for å lære og unngå at tilsvarende skjer på nytt, sier Halvorsen. Flere kanaler