Det var en narkotikahund som snuste seg fram til beslaget.

Tolletaten opplyser i dag at dette er et stort beslag av narkotika i Ålesund-området.

Flere kanaler