SKOLER: Det er nå 240 færre grunnskoler enn det var for ti år siden.
SKOLER: Det er nå 240 færre grunnskoler enn det var for ti år siden. Foto: Shutterstock
Det blir stadig færre skoler i Norge.

De siste ti årene har det blitt 240 færre grunnskoler her til lands, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

- Lengre skolevei
Det er særlig skoler med færre enn 100 elever som legges ned. En av de som er Messenlia skole i Ringsaker i Innlandet, som legges ned fra i høst. Kommunen vedtok høsten 2021 å legge ned tre grendeskoler. Det betyr lengre skolevei for mange barn.

- For mange betyr det en firedoblet reisevei. Seksåringer som i dag reiser ti minutter må da reise i 40 minutter for å komme seg på skolen, sier tidligere FAU-leder ved Messenlia skole, Ulrich Mauer.

I 2021 ble totalt 37 skoler lagt ned i Norge, og trenden er tydelig: Det blir flere store skoler, og færre av de små.

- De som går på skolen mister sine venner og bygda mister en viktig del av infrastrukturen som en trenger for å vokse, sier Mauer.

Han frykter at trenden med skolenedleggelser vil føre til at bygdene tømmes for folk.

- Er vi heldige er det noen bønder som gidder å fortsette, ellers vil alle bo i store byer, mener han.

- Godt tilbud
Ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, sa til NRK da kommunen besluttet å legge ned Messenlia skole og en skole til at det var nødvendig å gjøre endringer i skolestrukturen for å sikre et godt tilbud til barna.

Dette skoleåret er det 2761 grunnskoler i Norge, 240 færre enn for ti år siden. 

404 av skolene som fantes i skoleåret 2012-13 er lagt ned. I samme periode har det blitt opprettet 205 nye skoler, viser tallene fra Utdanningsdirektoratet.

- Trenden må snus
- Jeg tenker dette er en negativ utvikling og at det er et problem at vi har en skolepolitikk som fører til lengre reisevei for mange barn, sier Rødt-politiker og leder av utdanningskomiteen på Stortinget, Hege Bae Nyholt, til P4-nyhetene.

Med unntak av Oslo og Rogaland, blir det i de aller fleste fylkene lagt ned flere skoler enn det blir opprettet nye. Det er noen skoler som har så få elever at de må legges ned, understreker Nyholt.

- Men det tas kanskje litt for fort og for ofte økonomiske hensyn framfor pedagogiske hensyn. Skolen er en viktig del av bygdesamfunnene og jeg har en forventning om at Arbeiderpartiet og Senterpartiet snur den sentraliseringspolitikken som vi har sett nå, sier Nyholt.


Flere kanaler