Det er fem prosent av de gravide, mot 30 prosent på 80-tallet.

Men selv om andelen har falt kraftig er det likevel altfor mange, sier Liv Grimstvedt Kvalvik ved Universitetet i Bergen, til Vårt Land.

Hun peker på at røyking under svangerskapet øker risikoen for dødfødsel, tidlig fødsel, at barnet har lav fødselsvekt, eller at barnet utvikler astma.
Flere kanaler