Oljeforurensingen kan ha tilgriset opp mot 200 sjøfugl, viser Havforskningsinstituttets rapport, som NRK har fått innsyn i deler av.

Likevel blir miljøkonsekvensane omtalt som små.

Årsaken er at forurensingen har skjedd over flere månedar og over et stort område. Dieseloljen er et produkt som fordamper og forsvinner ganske raskt.

Flere kanaler