Det viser statistikken til Politiets utlendingsenhet.

I fjor var det tilsvarende tallet 337 personer uten lovlig opphold i Norge, melder NTB.

I januar ble 94 personer ilagt en eller flere straffereaksjoner og sendt ut av landet. Dette utgjør 28 prosent av alle returnerte.

Flere kanaler