Det viser statistikken til Politiets utlendingsenhet.

I fjor var det tilsvarende tallet 337 personer uten lovlig opphold i Norge, melder NTB.

I januar ble 94 personer ilagt en eller flere straffereaksjoner og sendt ut av landet. Dette utgjør 28 prosent av alle returnerte.

Flere saker

- Historisk stor sak Politiet har i dag pågrepet en tiende person i det de kaller en historisk stor sak om seksuelt misbruk av hunder. Onsdag 23.09 2020
Flere kanaler