Foto: Shutterstock
Over 3400 elever gikk ut av grunnskolen uten grunnskolepoeng i år.
 

Tall P4-nyhetene har hentet fra Statistisk Sentralbyrå viser at 5,5 prosent av alle tiendeklassinger var uten karakter i mer enn halvparten av fagene, noe som er en økning på hele 150 prosent på ti år.


- Ute av kontroll
- Svært alvorlig, sier professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, Thomas Nordahl.

Han mener dette er en utvikling vi ikke har kontroll på. 

Tallene viser at andelen har økt fra 2,2 prosent i 2009 til 5,5 prosent i år hvor 1914 gutter og 1505 jenter manglet vurdering i åtte fag eller mer. Høyest andel hadde Østfold med 7,2 prosent.

Må ta det på alvor
Nordahl mener at en mulig årsak til økningen kan være at skolene opplever et ubehag ved å sette en dårlig karakter til barn som er mindre robuste enn før.

- Og at da blir det kanskje et ønske om å ikke sette karakter, sier professoren.

Han tror også skolene har blitt mer stragegiske.

- Hvis du har mange elever uten grunnskolepoeng så vil du løfte gjennomsnittet, forklarer Nordahl.

Og de uten grunnskolepoeng vil kunne slite resten av livet.

- De har en veldig lav sannsynlighet for å fullføre videregående og dermed en veldig lav sannsynlighet for å komme seg inn i yrkeslivet, så dette er noe vi virkelig må ta på alvor, sier Nordahl.

Vil ta grep 
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner varsler nå tiltak.

- Vårt klare mål er at alle skal fullføre grunnskolen og videregående, så dette er et for høyt tall, sier statsråden.

Grunnen til det høye tallet er ifølge Sanner at flere flyktninger har kommet til Norge de siste årene. 

- Som har lite grunnskole fra før av.

Derfor setter regjeringen nå i gang tiltak slik at flere innvandrerungdom får grunnskoleopplæring før de starter på Videregående skole.

- Fra neste år bevilger vi 25 millioner kroner ekstra til dette slik at opp mot 3000 ungdommer får mulighet til å få grunnskoleutdanning før de starter på videregående.


Flere kanaler