Janssen-vaksinen ble tatt ut av det ordinære vaksinasjonsprogrammet, men det ble senere åpnet for frivillig vaksinering.
Janssen-vaksinen ble tatt ut av det ordinære vaksinasjonsprogrammet, men det ble senere åpnet for frivillig vaksinering. Foto: Shutterstock
Siden det ble åpnet for å frivillig ta den omstridte Janssen-vaksinen her i landet har totalt 3439 nordmenn fått vaksinen. Det viser tall P4-nyhetene har hentet fra Folkehelsesinstituttet.

Men vaksinen er ikke like populær som før. I juli har det bare blitt satt halvparten så mange Janssen-doser som i juni. 

- Dette er tall som tyder på at det var et lite behov der, men som nå ser ut til å ha blitt dekket, sier Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet. 

Vaksinen ble tatt ut av regjeringens vaksinasjonsprogram på grunn av alvorlige blodpropptilfeller. Likevel ble det åpnet for at de som oppfylte helt spesielle krav kunne få vaksinen. 

Sagt nei til tre av fire

På Reiseklinikken i Oslo, som er en av få steder som har tilbudt Janssen, er det merkbart at interessen begynner å avta.

- I starten ringte telefonen i ett sett, men nå er det mer stille, forteller lege Gunnar Hasle. 

Totalt har Hasle snart satt 400 vaksinedoser, men det er likevel mange som ikke har kommet gjennom nåløyet og oppfylt kravene. 

- Jeg anslår at jeg har sagt nei til 75 prosent av de som har henvendt seg og ønsket vaksinen, fordi de ikke har oppfylt regjeringens krav, sier Hasle. 

Han forteller at mange ringte inn og ønsket å vaksineres raskt med Janssen, fordi de følte isoleringen og nedstengningen av samfunnet var vanskelig å håndtere.

- På det tidpsunktet begynte man å åpne opp i samfunnet. Da var ikke dette en god nok grunn lenger. Så de avviste jeg alle som en, sier Hasle. 

Stor pågang fra brasilianere

De Hasle derimot anså som godkjente, og som oppfylte regjeringens krav for å få vaksinen, var folk som hadde en helt nødvendig reise. 

- Det har vært spesielt mange brasilianere her, merkelig mange faktisk. Folk har ønsket å vaksinere seg for å kunne reise til familie i hjemlandet. Brasil er jo også et landende som er verst rammet, så dem ga jeg alle vaksine, sier Hasle. 

Han forteller pågangen også har vært stor blant nordmenn som kommer fra India, Pakistan og andre latin-amerikanske land. 

- Alle disse har oppfylt kravene om helt nødvendige reiser, sier Hasle. 


*Statistikken hos FHI inkluderer også alle som har fått Janssen-vaksinen i et annet land, men deretter blir etterregistrert i norske systemer etter hjemkomst. 

Flere kanaler