ALKOHOL: 371 døde som følge av alkoholmisbruk i fjor.
ALKOHOL: 371 døde som følge av alkoholmisbruk i fjor. Foto: Shutterstock
371 nordmenn drakk seg i hjel i fjor.

Det viser tall P4-nyhetene har hentet fra Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister.

I pandemiårene 2020 og 2021 var det totalt 758 personer som drakk seg i hjel. Til sammenligning var antallet 650 i 2018 og 2019.

Problemer under pandemien
Seniorforsker i FHI, professor Jørgen Gustav Bramness, mener de som drakk mye før, drakk enda mer under koronapandemien.

- Det kan ha ført til at man tippet over, både når gjaldt sykelighet og dødelighet, på alkoholbruken for de som drakk mye fra før. En del av de som drakk mye fra før, drakk enda mer, forteller Bramness til P4-nyhetene.

Sten-Rune Roland er daglig leder ved Vangseter, en klinikk for alkoholavhengige. Han mener problemene som kom under pandemien har blitt værende.

- Pandemien har gjort flere ensomme, og da vet vi at alkohol er et rusmiddel folk bruker for å dempe følelser, sier Roland.

Mer fokus på skadene
Av de 371 personene som døde på grunn av alkoholmisbruk døde 173 av leversykdommer. Bramness sier pandemien hadde en overraskende rask effekt på sykdommer som var relatert til alkoholbruk.

- For eksempel er skrumplever en vanlig tilstand som skyldes alkoholbruk, sier Bramness.

Videre mener han vi trenger mer oppmerksomhet rundt skadene av alkoholbruk.

- Denne type økning kan føre til at folk blir mer oppmerksomme på at alkohol ikke er noe helsekost, men det er et problematisk rusmiddel og forårsaker betydelig sykdom, forteller Bramness.

Be om hjelp tidlig
Roland understreker at det er viktig at folk er åpne om egne alkoholproblemer.

- I dag oppsøker folk hjelp etter det har gått mange år med store problemer, så man bør være åpen med noen i nettverket sitt tidligere, for det er god hjelp å få, sier Roland.