0:00 | 0:43
Siden Helsedepartementet i 2016 slo fast at det er lov med tvillingaborter av friske fostre er det utført 26 slike aborter i Norge.

Det viser tall P4-nyhetene har fått fra Nasjonalt kompetansesenter for invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital som utfører inngrepene.

Sykehuset har utført totalt 38 fosterreduksjoner siden 2016, der 12 var begrunnet med sykdom hos foster.

Flere friske fostre
I 2001 åpnet Helsedepartementet for tvillingabort når fosteret har alvorlig sykdom, kalt selektiv fosterreduksjon. I februar 2016 slo de fast at dette også gjelder friske fostre fram til tolvte uke av graviditeten. Under inngrepet fjernes ett eller flere fostre og inngrepet innebærer en viss risiko for at andre fostre også aborteres.

- Det er få kvinner som søker om dette. Vi har hatt noen få gravide som søker om reduksjon i friske tvillingsvangerskap. Dette hadde vi ikke før 2016, sier leder av Nasjonalt kompetansesenter for invasiv fostermedisin, Torbjørn Eggebø.

Siden 2016 har antallet fosterreduksjoner ved St. Olavs hospital økt. I 2016 var antallet sju, i 2017 var det 19 tilfeller mens det hittil i år har vært 12 tilfeller, viser tallene. Inngrepene ble gjort både ved tvilling-, trilling- og firlingsvangerskap.

- Vi har sett en lett økende tendens siden 2016 i reduksjon i tvilling- og trillingsvangerskap, sier Eggebø.

Ingen "abortturisme"
Kristelig Folkepartis nestleder Kjell Ingolf Ropstad har i forbindelse med partiets veivalg bedt Høyre og Arbeiderpartiet avklare deres standpunkt om tvillingaborter da KrF ønsker å forby dette. I sin begrunnelse sa Ropstad blant annet at loven slik den er i dag er for liberal og at "nordiske kvinner reiser til Norge for å få utført abort på tvillinger."

St. Olavs opplyser at det ikke har vært noen utenlandske pasienter som har fått uført fosterreduksjon i Norge. 

- Norge har jo faktisk den mest liberale loven i Europa om fosterreduksjon i friske tvillingsvangerskap. Men nå er lovverket slik at dette gjelder bare for kvinner som oppholder seg i Norge, forklarer Eggebø.

Sykehuset har fått forespørsler fra utenlandske kvinner, men disse er blitt avvist.

Om abortdebatten som KrF nå har satt i gang sier Eggebø:

- Det er viktig å holde saken om tvillingabort av friske fostre adskilt fra debatten om abort etter 12. svangerskapsuke på grunn av sykdom hos foster. Det er en viktig rettighet for kvinner.
Flere kanaler