De har de siste årene økt innsatsen innen forebyggende tiltak. Dette dreier seg blant annet om styrket overvåking og beredskap.

Men samtidig som disse tiltakene bidrar til å avverge ulykker, skaper hyppigere ekstremvær nye ut­fordringer for både sjø­sikkerhet og oljevernberedskap, slås det fast i rapporten.

Flere kanaler