Over hele landet står 16.000 rom klare til å ta i mot flyktninger - men 10.000 er tomme.
Over hele landet står 16.000 rom klare til å ta i mot flyktninger - men 10.000 er tomme. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:54

Hver dag bruker Utlendingsdirektoratet 5,5 millioner kroner på mottaksplasser det ikke bor noen på.

Det viser tall P4-nyhetene har fått fra UDI.

Da Russland invaderte Ukraina i februar ble det opprettet mange mottaksplasser i Norge, for å kunne ta i mot mange tusen ukrainske flyktninger.

Men i dag er det 10.000 ledige plasser i norske akuttmottak. 

Én million i uka på ett mottak

På Rondane Høyfjellshotell har de plass til 259 flyktninger. Men foreløpig har ingen dukket opp.

- Vi har ikke fått noen siden vi startet 18. april, sier styreleder ved hotellet, Pål Berthling-Hansen, til P4-nyhetene. 

I lang tid har de rundt 20 ansatte derfor blitt satt til å lage pizza og take away til hyttefolket i stedet. 

- For å få engasjert de i alle fall akkurat nå. Så vi er nå i beredskap og er klare, og har egentlig vært det siden 18. april, sier Berthling-Hansen. 

Men beredskapen har sin pris. Bare på Rondane Høyfjellshotell koster det over én million kroner i uka å ha de 259 plassene i beredskap. 

- At det har en prislapp å sitte med tomme plasser, det er klart, sier leder for kapasitet og logistikk i UDI, Knut Henrik Berntsen. 

- Viktig beredskap

Den gjennomsnittlige prisen for en tom akuttinnkvarteringsplass er 556 kroner per døgn. Med 10.000 ledige plasser blir dette 5.560.000 kroner hver dag. Per uke blir det 38.920.000 kroner.

- Per i dag er det sånn at vi kan ta ned en god del av disse plassene, sier Berntsen. 

Alle mottak som har signert kontrakt med UDI kan si opp avtalen etter tre måneder, dersom det ikke kommer noen flyktninger. 

Så langt har det bare kommet litt over 18.000 ukrainere til Norge, men UDI anslår at vi totalt kan få 45.000 flyktninger hit.  

- Vi forventer en moderat økning mot høsten, sier Berntsen. 

Flere kanaler