Etter utbruddet i mars ble personell i helsevesenet som ikke praktiserte yrket sitt bedt om å registrere seg for å bistå i krisen.

1453 sykepleiere og 754 leger er blant yrkesgruppene som har meldt seg til innsats, skriver Sykepleien.

Selv om smittesituasjonen er annerledes nå enn i mars, ønsker Helsedirektoratet å ha personellet i beredskap i lang tid fremover, dersom det skulle bli nødvendig

Flere kanaler