Helsesykepleiere mener vi må være forsiktige med å sykeliggjøre en hel generasjon.
Helsesykepleiere mener vi må være forsiktige med å sykeliggjøre en hel generasjon. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:55
Nesten 7.000 flere barn ble henvist til psykiatrien i fjor enn i 2019, som var det siste normale året før pandemien.

Tall P4-nyhetene har hentet fra Norsk Pasientregister viser at 18.710 personer under 18 år ble sendt til barne- og ungdomspsykiatrien i 2022.

- Det er ikke nødvendigvis mange som har blitt mye sykere enn tidligere, sier leder for Landsforeningen for Helsesykepleiere (LaH), Ann Karin Swang.

Helsesykepleierne mener mange henvisninger kunne vært unngått. 

Pågang over hele landet

Økningen i psykiatrien for barn og unge fra 2019 til 2022 var på totalt 26 prosent. 

Swang peker på at det i dag er et veldig stort fokus på det å slite med psykiske problemer. 

- Så til slutt så tenker man nesten at man blir unormal hvis man er normal, sier Swang. 

Helseforetak over hele landet har hatt en økning i henvisninger fra 2019 til 2022. Den er størst i Helse Sør-Øst, på 31 prosent, eller 4.404 flere syke barn og unge. 

- Og det betyr at det er flere som strever med psykiske helseproblemer. Så vi følger dette veldig nøye, sier direktør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst, Cecilie Skule. 

- Ikke alle trenger psykiatri

På tross av økningen mener helsesykepleierne at mange av barna ikke hadde trengt å komme helt dit at de må til behandling. 

- Vi er nødt til å ha tiltak også i kommunen, på et nivå som gjør at ikke alle må henvises i spesialisthelsetjenesten, sier Swang i LaH. 

Hun mener det handler mye om hvordan voksne og hjelpeapparat rundt ungdommen håndterer deres vanskelige tanker. 

- Og det å si noe om at det er normalt å ha dårlige dager, og at livet svinger, sier Swang. 

Likevel understreker hun at blant alle disse barna som henvises finnes det en stor andel som har alvorlige problemer, og som er nødt til å få tettere hjelp. 

For disse har ventetidene bare økt de siste årene. 

- De forsvinner i den store mengden. Det er det som er farlig når man på en måte sykeliggjør en hel generasjon, sier Swang.