FRISKERE ELDRE: 73 er det nye 65, slår forskere fast.
FRISKERE ELDRE: 73 er det nye 65, slår forskere fast. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:49
73 er det nye 65.

For en norsk 73-åring har helse som en gjennomsnittlig 65-åring på verdensbasis, viser ny forskning som er publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

- Lever lengre og er friskere enn før
- Forskerne lagde en skala for å sammenligne kroppens fysiske alder som et mål på aldring og sammenlignet dette med ulike land, sier lege og stipendiat Siri Storeng ved NTNU til P4-nyhetene.

Men årsaken er forskerne usikre på.

- Vi vet ikke hvorfor. Helse er et stort begrep som kan måles på mange ulike måter, som gripestyrke og gåevne. Du kan telle hvor mange sykdommer folk har eller fravær av sykdom, forklarer Storeng.

Hun har også forsket på temaet.

- Basert på tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT, gjorde vi en studie på selvrapportert helse og selvrapportert kronisk sykdom. Vi fant at vi lever lengre med bedre helse, men samtidig lengre enn før med kroniske sykdommer, forteller forskeren.

- Bør få stå lengre i jobb
- Vi lever jo lengre. Vi har bedre levekår, bedre behandlingsmuligheter og endret livsstil, sier Storeng.

Gjennomsnittlig levealder i Norge er nå 84,5 år for kvinner og 81 for menn.

- Denne forskningen forundrer ikke meg. Jeg tror det er riktig og jeg tror årsakene til det er at norske seniorer er både fysisk og psykisk i en meget god tilstand, sier generalsekretær i Senior Norge, Knut Høvik.

Han tror vi utviklingen vil fortsette.

- Det blir stadig flere eldre og vi blir stadig friskere eldre. Vi mener seniorer er en viktig ressurs for arbeidslivet. De som både kan og vil bør få lov til å stå lengre i jobb, uttaler Høvik.

Flere kanaler