Siden regjeringen opphevet sine reiseråd har smitten bare økt i Norge. FHI er usikre på hvor mye som er importsmitte.
Siden regjeringen opphevet sine reiseråd har smitten bare økt i Norge. FHI er usikre på hvor mye som er importsmitte. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:40
Regjeringen opphevet sine reiseråd 5. juli, og siden da har totalt 750.142 uvaksinerte reist inn i Norge.

Det viser tall P4-nyhetene har fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap til og med 1. september.

Smitten har siden den tid bare økt uke for uke, og avdelingsleder i Folkehelseinstituttet, Line Vold, sier de er usikre på hvor mye som faktisk er importsmitte. 

- Hvor stor rolle den eventuelle importsmitten har, har vi ikke gode estimater på akkurat nå. 

Vold erkjenner at dette er en av de tingene som er vanskelig i kartleggingen av smitten. 

Økende antall positive tester på grensa

Et stort flertall av de reisende har kommet via bil eller buss over grensa fra Sverige. I starten av juli var pågangen ved teststasjonen på grensa stor, men den har blitt betraktelig mindre de siste ukene i august. 

- Antallet tester har gått vesentlig ned, men samtidig har andelen positive tester gått i taket, forteller Jostein Stø, leder ved teststasjonen på Svinesund. 

De første ukene i august var andelen positive tester tidoblet sammenlignet med starten av juli. 

- I tiden framover regner vi faktisk med at smitteandelen vil bli omtrent den samme som den har vært de siste ukene, sier Stø. 

Line Vold mener testsystemene på grensene skal kunne fange opp alle importsmitte. 

- Vi har jo tiltak på grensa, så forutsatt at tilreisende følger de reglene, så skal jo risikoen være liten for videre smitte, sier Vold. 

Flere kanaler