0:00 | 0:41
Nye tall fra politiet viser at 90 personer er tatt for å kjøre elsparkesykkel med promille etter at de nye reglene ble innført 15. juni.

De nye reglene innebærer at folk risikerer å miste førerkortet om de fyllekjører med elsparkesykkel, etter at promillegrensen ble satt til 0,2. Folk som har hatt førerkortet i under to år vil i utgangspunktet miste det om de blir tatt med en promille på 0,2 eller høyere, mens andre mister lappen om de blir målt til over 0,5.

Helg og kveld i Oslo
Den klart største andelen, 40 prosent av ruskjøringssakene, er i Oslo. Det vil si at 36 personer er tatt. De aller fleste på kveld og helg, da det også har vært flest kontroller.

- Det er kveld og helg, og særlig kveldene i helgene, at det var mange ulykker i forkant, sier fagdirektør i Politidirektoratet, Runar Karlsen, til P4-nyhetene.

Bare på en kveld i juli ble ti personer anmeldt for promillekjøring i Oslo og den høyeste målte promillen var 0,6. Karlsen sier Oslo har vært gode til å gjennomføre kontroller, og at det også er der det er flest elsparkesykler, så han er langt fra overrasket over at andelen er så høy der.

Politiet har foreløpig ingen oversikt over hva slags straff folk har fått.
 
- I utgangspunktet er det samme reaksjon som om man kjører bil i ruset tilstand. Det er straff som øker med størrelsen av rusen eller om man har påført folk skader eller økt risiko, sier Karlsen.

Nødvendig
Han sier politiet hadde litt ekstra fokus på dette da de nye reglene ble innført, og tror det vil ta litt tid før alle innretter seg.

- Men jeg tror det synker inn nå at det er ganske alvorlig å kjøre elsparkesykkel med promille. Både fordi risikoen for at man forårsaker en ulykke øker betydelig og fordi det medfører en betydelig straff. Jeg tror reglene var nødvendige og at det kommer til å gå seg litt til når man etterhvert hører at mange blir tatt og at man får strenge reaksjoner.

- Da tror jeg de aller, aller fleste vil la elsparkesykkelen når de har nytt alkohol, sier Karlsen.

Mange nye regler
15. juni kom det flere nye regler for bruk av elsparkesykler. Elsparkesyklene er omklassifisert fra sykkel til motorvogn, aldersgrensen er satt til 12 år og barn under 15 år må bruke hjelm. Målet er å få ned antall alvorlige ulykker, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i januar.

Det kommer også krav om forsikring for både private og utleiere.


Andel elsparkesyklister tatt for rus fordelt på politidistrikt i prosent (15. juni - 4. august):

Oslo: 40
Troms: 14
Øst: 13
Møre og Romsdal: 8
Sør-Vest: 8
Agder: 6
Vest: 5
Nordland: 3
Sør-Øst: 2
Innlandet: 2