I et intervju med NRK sier hun at det faglige grunnlaget ikke var godt nok da skoler og barnehager ble stengt ned 13.mars.

Hun sier at det forutsetter et engasjement hos hele befolkningen for å følge smittevernrådene for å unngå en ny nedstenging.

Flere kanaler