De opplyser at den høyreekstreme, voldsforherligende ideologien øker. Og at risikoen har blitt større for at personer med forbindelser til hvit makt-miljøet skal begå attentat.

Säpo er også bekymret for at hatsk retorikk og økt polarisering skal gjøre at høyreekstremise blir normalt.

Flere kanaler