Hele 2000 kilometer med vei over hele Norge kan være aktuell for nye og smalere motorveier. I en ny utredning fra vegvesenet åpnes det nemlig opp for flere firefeltsveier.

Det får Trygg Trafikk til å reagere sterkt.

Direktør Jan Johansen sier til VG at dette kommer til å koste i form av flere skadde og drepte i trafikken.

Flere kanaler