Sivilforsvaret har som hovedoppgave å verne sivilbefolkningen i krig, og stiller også med forsterkninger i kriser, som ved skogbrann, flom og ras.

Men gammelt utstyr, gamle biler og lite øving gjør at Sivilforsvaret har store utfordringer, ifølge rapporten VG har fått innsyn i.

Sjef i Sivilforsvaret, Tore Ketil Stårvik, bekrefter at de ikke er rustet for oppgaver som å evakuere eller forflytte befolkningen.