Omsorgsarbeiderene gikk til sak fordi de mener de burde vært ansett som ansatte og ikke konsulenter.

Selskapet ble helt frikjent i elleve av sakene i Oslo tingrett, skriver NTB.

Tolv saksøkere ble tilkjent økonomisk kompensasjon, men beløpene er langt lavere enn kravene.

Flere kanaler