Men tilstanden er stabil, opplyser Sørlandet sykehus.

Hendelsen skjedde i forbindelse med et båttyveri.

Spesialenheten er varslet og vil etterforske saken.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler