Men tilstanden er stabil, opplyser Sørlandet sykehus.

Hendelsen skjedde i forbindelse med et båttyveri.

Spesialenheten er varslet og vil etterforske saken.

Flere kanaler