Fotgjengeren er lettere skadd. Det er uklart hva som har skjedd.

Flere kanaler