00:00 | 00:40
I dag la organisasjonen frem 21 politiske tiltak mot netthets, og foreslår blant annet å innføre en lov som ansvarliggjør de som formidler lovstridig netthets, ikke bare de som ytrer den.

Netthetsen er den største trusselen mot ytringsfriheten i Norge idag, sier generalsekretær John Peder Egenæs.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler