00:00 | 00:40
I dag la organisasjonen frem 21 politiske tiltak mot netthets, og foreslår blant annet å innføre en lov som ansvarliggjør de som formidler lovstridig netthets, ikke bare de som ytrer den.

Netthetsen er den største trusselen mot ytringsfriheten i Norge idag, sier generalsekretær John Peder Egenæs.

Flere saker

Forebygging helt avgjørende Systematisk arbeid i hele kommunen er avgjørende for å hindre vold og overgrep. Torsdag 13.06 2019
Flere kanaler