Det er oppfordringen fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM.

Sikkerhetsoppdateringen kom i går, og lukker en kritisk sårbarhet knyttet til en fil.

Også virksomheter i helse- og omsorgssektoren har varslet om sikkerhetsoppdateringen, ifølge digi.no

Flere kanaler