GJØR FÆRRE DETTE? 
Tall fra UP viser at færre har blitt bøtelagt for ulovlig mobilbruk mens de kjører.
GJØR FÆRRE DETTE? Tall fra UP viser at færre har blitt bøtelagt for ulovlig mobilbruk mens de kjører. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:56
Sammenligner man perioden mars til desember i fjor, med samme periode året før, ble 2.364 færre bilister bøtelagt, viser tall P4-nyhetene har fått fra Utrykningspolitiet.

UP-sjef Knut Smedsrud sier det er for tidlig å si om det har noen sammenheng. 

Kan være flere årsaker
– Jeg tror at dette må vi se i et lengre perspektiv enn det, sier Smedsrud. 

For det kan skyldes flere forhold enn høyere bøtesatser, mener han. 

– Det er grunn til å tro at folk har blitt flinkere til å etterleve forbudet mot bruk av mobiltelefon under kjøring. 

Helt fra 2017, har antall bøter gått ned, noe som også underbygges av politiets egen veikantundersøkelse fra i fjor, sier Smedsrud.

– Den viser at 2,9 prosent av bilførerne brukte mobilen ulovlig i den tellingen i forhold til i 2019, da tallet var 3,6 prosent, opplyser Smedsrud. 

– Høye bøter har effekt
Forsker Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt, sier endringer i bøtesatser har effekt på lovlydigheten. 

– Men bare opp til en viss grense, sier Elvik. Hvis man øker bøtesatsene veldig mye forsvinner virkningen igjen, sier Elvik. 

Han mener vi ikke har nådd den grensen ennå. 

1. mars i år økte  bøtesatsene nok en gang, fra 7450 kroner til 9.700 kroner om du blir tatt for å bruke håndholdt mobiltelefon mens du kjører bil.