Det skriver Klassekampen.

Bare 24 prosent av arbeidsinnvandrere er fagorganisert i dag.

Arbeiderpartiet ser for seg et spleiselag mellom staten og partene der de bygger opp sentre der man kan tilby norskkurs til de som trenger det.

Målet er blant annet å hindre at folk blir utnyttet av arbeidsgivere.

Flere kanaler