Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Der skriver de at smittespredningen i Norge er lav, og dersom man åpner grensene mot flere land, så øker også risikoen for import av smitte.

Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av situasjonen i løpet av august.

Flere kanaler