• 27.04.11
  Følger ikke opp – kort versjon
  0 min
 • 28.04.11
  Følger ikke opp tips
  0 min
 • 28.04.11
  Sluttet å melde i fra
  1 min

Fellesforbundet reagerer etter at direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen,  etterlyste flere tips på P4 før påske.

 

Har tipset
-Det er frustrerende. De har bedt om tips, ja. Men når vi sender inn tips bekrefter de ikke at det er mottatt. Det virker nærmest som om de ikke vil ha dem, sier Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet Østre Agder med klar støtte fra kolleger i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Hordaland, Trøndelag og Nordmøre.

 

Flere tipsere har fått beskjed om at tilsynet ikke kan gå videre med saker fordi det er for ressurskrevende.

 

-Det står i grell kontrast til det direktøren sier. Vi har sendt inn tips etter tips, og vi merker ikke at det skjer så mye. Snarere tvert imot, sier Christiansen.

 

-Hvordan merker dere det?

 

-Vi er jo på bedriften igjen etterpå, og da forteller de om det har vært noen der eller ikke. Det har de stort sett ikke.

 

Sjekker tips
-Når vi får slike tips må vi vurdere tipsets innhold. Ofte har et tips to sider, og vi må vurdere alvorlighetsgrad og om det er fare for liv og helse, sier Gunnar Løvaas, seniorinspektør i Arbeidstilsynet region Midt-Norge og understreker at alt av tips blir sjekket.

 

Han mener Fellesforbundet kan følge opp sakene ved å be om innsyn. Men de opplever at tips blir så dårlig fulgt opp at det får klare konsekvenser.

 

Sluttet å tipse
-Det er jo allerede slik at de fleste ikke sender inn tips i det hele tatt. Det er ikke noe poeng. Jeg forstår ikke at det kan være mulig å la være å ta tak i det. Vi varsler Arbeidstilsynet der det er alvorlige brudd på lovverket, sier Christiansen.

 

-Det synes jeg er en holdning som ikke er bra. Fellesforbundet må fortsette å tipse, sier Løvaas.

 

Til Riksrevisjonen
Fellesforbundet vil melde dette til Riksrevisjonen, som i 1999 kom med kraftig kritikk mot Arbeidstilsynet. I en rapport til Kommunal- og regionalministeren het det at Arbeidstilsynet kun brukte 24 prosent av sine ressurser på å drive tilsynet, og 37 prosent på å administrere seg selv. Det ble også vist til at det var gjennomført 5.000 færre tilsyn enn målsettingen.

 

-Utviklingen går feil vei. Det blir flere og flere lovbrudd enn det var for tjue år siden. De bør komme seg ut på flere kontroller, sier Christiansen.

 

Arbeidstilsynet har ikke tall på hvor mange tips de får, eller hva de fører til, men opplyser at de årlig er ute på rundt 15.000 tilsyn, hvor mange er utløst av tips.

 

Kommentarer fra Fellesforbundets lokalavdelinger:

 

Trondheim, Enrique Mora.
En så kaotisk bransje som hotell og restaurant har blitt overlatt til seg selv. Arbeidstilsynet har i mange år vært fraværende. Vi bruker å sende mail hver gang vi får beskjed om dårlige arbeidsforhold i restaurantbransjen. Så vidt jeg vet har Arbeidstilsynet ikke gjort noe.

 

Namsos, Knut Skåle.
Erfaringsvis får vi ingen tilbakemelding på om tips om diverse forhold blir fulgt opp eller ikke. Personlig har jeg ingen god erfaring med arbeidstilsynets arbeid, og jeg vet om mange som har den holdning om at det ikke er noen vits i å kontakte arbeidstilsynet, fordi det skjeg ingen ting likevel. Dette er svært beklagelig fordi det er nok mange forhold som ikke blir meldt, på grunn av at tilliten til Arbeidstilsynet er svært dårlig.

 

Drammen, John Erik Molin.
Kan vel bare støtte oss på uttalelsen ifra Knut Skåle og være enig i den.

  

Oslo og Akershus, Kine Asper.
Vi har heller ikke spesielt gode erfaringer med arbeidstilsynet er jeg redd. Vi melder inn forhold, men svaret er stort sett det samme; mangel på kapasitet. I andre tilfeller er det utilstrekkelig myndighet til å tre inn i det meldte forholdet. Det siste går særlig på bo-forhold, der arbeidstilsynet må benytte seg av brannvesenets myndighet til å tre inn på mistanke om brudd på brannvernforskrifter/regler. Utvidet myndighet og kapasitet trengs, ellers blir det et tilsyn som dukker opp først når folk omkommer på arbeidsplassene. Det kan ikke være sånn at de bare har anledning til å drive etterkontroll.

 

Kjeller Jern & Metall, Bjørn Lien.
De få gangene vi har gjort henvendelse har responsen vært på et lavt nivå.

 

Østfold, John Rune Holmen.
Ikke ukjent problematikk dette. AT har aksjonsuker, hvor de reiser ut i stor stil. Dette blir annonsert i hele fylkets presse når dette skal skje. Vi har fått rapportert fra lokale tillitsvalgte at det forekommer at utenlandske arbeidstakere forsvinner den tiden aksjonen varer, for så å være tilbake like etter.

 

Halden, Bjørn Larsen.
Er helt enig i uttalelsen til Knut Skåle, har ennå ikke klart å få dem med på noe som helst av oppdrag der det er brudd på Arbeidsmiljøloven eller HMS saker.

 

Hordaland Hotel og restaurantarbeiderforening, Beate Tvedt Johannessen.
Erfaringsmessig blir ikke tips fulgt opp. På spørsmål om hvorfor de ikke sjekker hotell og restaurantbransjen også på kveld/natt da størsteparten av arbeidstakerne i vår bransje jobber, ble det svart fra Arbeidstilsynet her i Hordaland at det er ubekvem arbeidstid og derfor ikke ett tema!

 

Kristiansund, Robert Orholm.
I alle sammenhenger hvor Arbeidstilsynet skal involveres, er det alltid det samme svaret en får – ressursmangel