0:00 | 0:40
Hele fire av ti nyord kommer fra klimadebatten, et tema som i stor grad har preget 2019.

På toppen av lista finner vi ordet klimabrøl, som ifølge Språkrådet er valgt ut på grunn av det engasjementet ungdommer over hele Norge viste da de brølte for klima i høst.

Bunadsgerilja, kjøttskam, scenenekt og overturisme er også blant nyordene.

Flere saker

Kulderekord i Lom Mens juni ble en måned preget av varmerekorder, har juli startet med kulderekord. Lørdag 04.07 2020
Flere kanaler