Ifølge NTB sier han at det er såpass mange immjune i Sverige at det kan være sikrere at svensker kommer over grensene enn noen andre.

Flere danske politikere har uttrykt bekymring for åpning av grensene for svensker, mens de er mer positive til nordmenn og tyskere der smittespredningen har vært mindre.

Flere kanaler