0:00 | 0:50
- Det er umulig å garantere at det blir problemfritt på Follobanen når den åpner igjen.

Det sier konserndirektør i Bane Nor, Stine Undrum.

Ingen garantier
Banen som går fra Ski til Oslo har kostet 36,8 milliarder kroner å bygge og er det dyreste samferdselsprosjektet i Norge. Tunnelen den kjører gjennom er 19,5 kilometer lang og er Nordes lengste togtunnel. 

Follobanen åpnet offisielt 12. desember. Få dager etter startet problemene. Både den 20. og den 23. desember brant det i et koblingshus tilknyttet banen. 

Bane Nor har uttalt at målet er å åpne banen igjen før 1. februar.

- Det er vanskelig å garantere akkurat dato for åpning. Vi har også utfordringer med å si at vi er helt sikre på at det ikke vil oppstå noen som helst situasjoner etter åpning, sier Undrum til P4-nyhetene.

Før helgen ble det offentliggjort en rapport fra Norconsult som kom før banen åpnet. Der ble Bane Nor advart mot at det ikke var sikkert at strømkablene tålte varmebelastningen fra strømmen som gikk gjennom dem.

- Dette er et av veldig mange forhold som vi har fulgt opp. Dette er en bitte bitte liten del av helheten, et jernbaneanlegg er fryktelig komplekst. Det er mange biter vi har tilsvarende rapporter på og det er mange biter som vi har fulgt opp og lukket, forklarer Undrum.

Direktøren understreker:

- Alle jobber jo det remmer og tøy kan holde nå for å finne alle årsaker. 

- Det er ingen gud her
På spørsmål om Bane Nor kan garantere at Follobanen ikke må stenges igjen etter nyåpning svarer Undrum:

- Vi har også utfordringer med å si at det ikke kan oppstå lignende situasjoner, det er ingen som er gud her. Vi vil jo selvfølgelig gjøre det vi kan så ikke en lignende situasjon vil oppstå igjen og vi har også lært av denne hendelsen, Det programmet vi har nå for å måle og sørge for at testperioden blir best mulig utnyttet er nå annerledes og sørger for at vi går mer systematisk til verks.