Politiet har en lovpålagt frist på 14 dager til å gjennomføre avhør.

Ferske tall for 2010 som VG har hentet inn viser at kun et fåtall av avhørene ved landets barnehus skjer innenfor kravet. I en rekke saker bruker politiet så mye som 100 dager eller mer.
Flere kanaler