0:00 | 1:16
29 barn mellom 15 og 18 år har siden 2010 blitt fedmeoperert som en del av forskningsprosjektet 4XL ved senter for sykelig overvekt i Vestfold. Ytterligere tre barn skal opereres denne sommeren.

Nå kan ordningen bli et permanent tilbud for barn med sykelig overvekt. Kriteriet er at du er mellom 13 og 18 år og er personlig egnet for operasjon.

- For noen ungdommer er fedme blitt et så alvorlig problem som fører til diabetes og høyt blodtrykk at man ikke kan hjelpe dem på annen måte. Det sier Shamira Lekhal, seksjonsoverlege for barn og unge ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

I Europa er det stadig flere ungdom som får tilbud om fedmekirurgi og nå vurderer altså Norge det samme.

Det er riktignok langt fra ukomplisert å gjennomføre en slik operasjon på barn og unge voksne. Over halvparten av de som har søkt har derfor fått avslag.

Fått 80 søknader
- Vi har fått inn 80 søknader, noen barn er helt ned i 13-årsalderen. Men over 50 av disse har fått avslag fordi de ikke er godt nok rustet psykisk til å gjennomgå en operasjon, sier Lekhal. 

- Hva er det som kan skje?
- Risikoen for selvmord og rusmisbruk øker noe. Der det er kjent psykisk sykdom før operasjon er også ungdom litt mer utsatt for å ikke håndtere operasjon enn voksne, sier Lekhal.

- Hva er erfaringene så langt?

-
Jevnt over har det gått fint med de vi har operert, men det er et krevende arbeid både før og etter operasjon. Vi kan ikke si helt sikkert om det er en god behandlingsform å operere ungdom, men mye tyder på det , sier Lekhal.

- I all hovedsak føler ungdommene seg bedre etter operasjon. Det de har fortalt til oss er at de får kroppen sin tilbake, blir sterkere og føler at de håndterer livet bedre, sier Lekhal.


- Derfor vurderer dere å ha dette som et permanent tilbud?

-
Ja, det er jo til vurdering, sier Lekhal. 

En av dem det ikke gikk så bra for var Linn-Cecilie Gjertsen, hun søkte om operasjon som 17-åring. Hun slet psykisk og ble avhengig av alkohol etter operasjonen.

Les hele hennes historie her.