RØMMER: Hvert år rømmer barn over 1000 ganger fra institusjon eller fosterhjem.
RØMMER: Hvert år rømmer barn over 1000 ganger fra institusjon eller fosterhjem. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:39
Hvert år rømmer barn over 1000 ganger fra fosterhjem og institusjoner, viser tall fra de siste 4 årene som P4-nyhetene har fått fra Barn-, ungdoms- og familiedirekoratet.

- Vi tenker at rømning er et problem, sier seksjonssjef Olav Røger.

Vanskelig å finne
905 barn sto bak rømningene. I internasjonal forskning skiller man mellom de barna som rømmer til noe, og de som rømmer fra. Barna som rømmer til er enklest å finne.

- De rømmer ofte fordi de savner noen. De rømmer ofte til familie, venner og den type ting. De er lettest å finne, fordi vi vet hvor de. Dette er barn som stort sett ikke gjør noe galt når de er på rømmen, de vil bare hjem, sier Røger.

Men så er det de som rømmer fra en institusjon. De rømmer fra en situasjon de ikke trives med, for eksempel for mye voksenkontroll eller mobbing.

- De rømmer ut i samfunnet og vi vet ofte ikke hvor de er. Og det er vanskelig å finne dem, sier han.

Politiet koblet inn
I 1021 av sakene ble politiet koblet inn. I barnevernet er det egne retningslinjer for når politiet skal kontaktes og hvem som skal gjøre det. 

Dette er jo barn som har endel i bagasjen, hvor bekymringsfullt er det at de forsvinner?

- Det er jo bekymringsfullt. De kan forsvinne ut i kriminalitet og prostitusjon, så det er bekymringsfullt, sier Røger.

Vil forhindre at barn rømmer
Dette er barn og unge som ofte har psykiske problemer. Mange av dem har blitt utsatt for overgrep og kommer ofte fra familier med store problemer. Det jobbes hele tiden med å få ned antall rømninger. 

- For mye og for lite kontroll kan være en av de utløsende årsakene til rømningene. Det ideelle er å ha nok kontroll på adferdsproblemet, feks. rus, men så lav kontroll som mulig der hvor det ikke er store problemer. I tillegg må ungdommen få delta og være en del av behandlingsopplegget, sier han.

I hvilken grad har du inntrykk av at de får til det i dag da?

 - I veldig stor grad, vi jobber hele tiden for å bli bedre, sier Røger.

 
 
Flere kanaler