De ønsker å diskutere situasjonen til disse barna med UD.

Ombudet mener det haster å sikre barna en trygg hjemreise, og de er bekymret for deres helse og sikkerhet.

Flere kanaler