Institusjonen har blitt klaget inn av flere foreldre, som har reagert på behandlingen der.

Fylkesmannen har åpnet full systemrevisjon, melder NRK.

Ledelsen ved institusjonen skriver i en e-post til kanalen at de vil samarbeide slik at aktuelle forhold kan belyses best mulig, men de ønsker ikke å uttale seg på grunn av taushetsplikt.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler