Det skriver Romerikes Blad.

Kommunen har selv bedt om gransking av barnevernets oppfølgning av saken.

Kvinnens forsvarer ba i dag om en om en full undersøkelse av kvinnens tilregnelighet.

Flere kanaler