Regnskogsfondet er blant de som reagerer på avtalen, og mener Norge ikke burde inngått denne så lenge avskogingen øker og skogbrannene i regnskogen ikke er stanset.

Regjeringen opplyser i en pressemelding at de ser alvorlig på situasjonen i Amazonas, og at det er en bestemmelse i avtalen om handel og bærekraftig landbruk.

Flere kanaler