Det mener jusprofessor Henning Jakhelln.

Kirkens Bymisjon arrangerer i dag en høring som skal følge opp noen av erfaringene etter barnehjemsgranskingen i Oslo i 2005, som avdekket en rekke overgrep mot barn.

Jakhelln, som er én av foredragsholderne, sier det ikke er nok med regler for varsling.
Flere kanaler