Det er ventet store nedbørsmengder - som kan føre til både flom, ras og underkjølt regn.

- Så har du ikke noe ute å gjøre, bør du heller bli hjemme, sier Iris Bartholsen, som r beredskapskoordinator i Narvik kommune til TV2.

Flere kanaler