0:00 | 0:38
- Flere tusen årsverk og milliarder av kroner går rett i vasken nå som Miljødirektoratet har stanset utbyggingen av E6 i Innlandet.

Det mener leder i Vegforum Innlandet og regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, Guttorm Tysnes.

Nei til bygging
19. desember sa Miljødirektoratet nei til planen om å bygge en firefelts motorvei gjennom naturreservatet Lågendeltaet i Lillehammer.

Nye Veier, som er ansvarlige for utbyggingen, har nå utsatt bygging av ny motorvei forbi Lillehammer på ubestemt tid.

- Vi har ingen plan B for prosjektet. Til det er vi kommet for langt i planprosessen, som til nå har kostet 400 millioner kroner, uttalte Espen Almlid, utbyggingsdirektør i Nye Veier, i en pressemelding.

Tysnes frykter dette vil få store konsekvenser for hele E6-utbyggingen mellom Moelv og Otta.

- Det er allerede brukt over en milliard kroner på planleggingen. Dette er et sløseri som vi rett og slett ikke kan akseptere, sier Tysnes.

Også Nye Veier sier at det er åpenbart at dette betyr forsinkelser på fremdrift i forhold til realisering av ny, trafikksikker E6 gjennom Gudbrandsdalen.

Ber om hastemøte
Han viser til at utbyggingen av E6 er vedtatt av Stortinget, planlagt og regulert sammen med kommunene og godkjent av Statsforvalteren.  Tysnes peker på at strekningen er planlagt som en helhet og at det dermed får konsekvenser dersom en strekning stanses.

- Det kommer til å gå flere tusen årsverk bort om vedtaket blir stående, det er mye for Innlandet, påpeker lederen i Vegforum Innlandet. Organisasjonen har NHO Innlandet, LO Innlandet, MEF Innlandet, NLF Innlandet, EBA Innlandet og NAF som medlemmer. 

Nå har de bedt om et hastemøte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og miljøvernminister Espen Barth Eide snarest mulig.

- Dette prosjektet er vedtatt av Stortinget. Derfor har jeg vanskelig for å forstå at det skal stoppes, sier Tysnes.