Folk stjeler fuglereir, egg eller fugleunger og de får ikke den straffen de fortjener sier politiet.

Derfor ber de nå om tips, slik at de får bevart de sjeldne fugleartenee som kun hekker i området.

Flere kanaler