Publikum som kan ha relevante opplysninger bes også ta kontakt.

De to siktede i saken skal fremstilles for fengsling i morgen.

Ingen av dem er avhørt ennå, skriver politiet i en pressemelding. Det tas sikte på å gjennomføre avhør i løpet av dagen.

Politiet har også gjennomført en rekke vitneavhør som har gitt viktig informasjon.

Flere kanaler